پلتفرمی مشابهه آزمون

دولینگو

در زمانی کوتاهی برای آزمون دولینگو با پلتفرمی واقعی و حرفه ای آماده می شوید

شرکت کنندگان

5000 نفر

تعداد سوالات

7500 سوال

موفقیت شمارا

تضمین

میکنیم

ما در الترا اریا متعهد هستیم که شما را در کوتاه ترين زمان ممكن به بالاترین نمره برسانیم و تا موفقیت در کنار شما خواهیم بود

سوالات جامع

کلاس های آنلاین با پشتیبانی و برنامه جامع جهت موفقیت شما در آزمون دولینگو در کمترین زمان ممکن

نمودار پیشرفت زبانی و نمرات شما

در اولتراایریا میتوانید نمره خود را مشاهده کنید و برای آزمون آماده شوید